Calefaccións geotèrmiques
Calefaccións geotérmiques al pirineu, Catalunya
Ver la Web en Castellano.

Calor Local s.l.

- Inici.
- La nostra empresa.
- Bombes de calor Heliotherm.
- Funcionament de les bombes de calor.
- Energia solar tèrmica.
- Calefaccions geotèrmiques.
- Perforacions geotèrmiques.
- Instal·lacions solars.
- Instal·lacions de terra radiant.
- Instal·lacions de paret radiant.
- L'estand a les fires.
- LListat d'algunes instal.lacions en funcionament en pdf.
- Novetats i fires.
- Calcul energètic i comparativa.
- Contactar amb nosaltres.

Solar fotovoltaica SuperOferta 2013

- Tarifa de Kits Solars per autoconsum, en pdf.
- Documentació del Kits Solars per autoconsum, en pdf.

Calor Local s.l.

Calcula  i compara, l'estalvi de la calefacció geotèrmica heliotherm.
1er --- Selecciona el tipus de combustible de la teva calefacció actual.

Electricitat consumida per una calefacció geotèrmica convencional en euros/any
Gasoil de calefacció en litres/any
Gas natural en euros/any
Gas propà en euros/any
Electricitat amb tarifa nocturna al 100% en euros/any
Pellets a dojo en kgs/any
Llenya amb estelles de 30Cm a 40Cm en kgs/any


2on --- Introdueix el total del consum anual de la teva calefacció. --------


3er --- Aquests resultats son els consums equivalents amb cada tipus de energía:

Calefacció geotèrmica heliotherm modulant Evaporació directe: Euros/any
Calefacció geotèrmica heliotherm terra - aigua: ------------- Euros/any
Calefacció geotèrmica convencional (altres marques): -------- Euros/any
Calefacció gasoil: ------------------------------------------ Euros/any
Calefacció gas natural: ------------------------------------- Euros/any
Calefacció gas propà: --------------------------------------- Euros/any
Calefacció electricitat amb tarifa noctura 100%: ------------ Euros/any
Calefacció de pellets: -------------------------------------- Euros/any
Calefacció llenya: ------------------------------------------ Euros/any

Tenir instal-lada una calefacció geotèrmica heliotherm terra - aigua 
(la variant mes utilitzada)li permetra estalviar fins a euros/anuals,
 o tenir instal-lada una calefacció geotèrmica heliotherm modulant d'evaporació directe
(la variant més eficient) li permetra estalviar fins a euros/anuals.

Llistat de preus i eficiències amb els corresponents impostos inclosos, utilitzats en els càlculs
 dels costos energètics de calefacció i vàlids en data 21/09/10.


Calefacció geotèrmica heliotherm modulant---- Euros/kw i 6.5 de eficiència.
Calefacció geotèrmica heliotherm terra - aigua Euros/kw i 5.0 de eficiència.
Calefacció geotèrmica convencional  ---------- Euros/kw i 4.0 de eficiència.
Preu gasoil tipus C -------------------------- Euros/kw i 0.85 de eficiència.
Preu gas natural ----------------------------- Euros/kw i 0.92 de eficiència.
Preu gas propà ------------------------------- Euros/kw i 0.92 de eficiència.
Preu electricitat tarifa nocturna 100% ------- Euros/kw i 1.00 de eficència.
Preu pellets --------------------------------- Euros/kw i 0.75 de eficiència.
Preu llenya ---------------------------------- Euros/kw i 0.70 de eficiència.


  © Copyright Calor Local s.l. 2003-2011. Tots els drets reservats
última actualització 08-10-11