Calefaccións geotèrmiques
Calefaccións geotérmiques al pirineu, Catalunya
Ver la Web en Castellano.

Calor Local s.l.

- Inici.
- La nostra empresa.
- Bombes de calor Heliotherm.
- Funcionament de les bombes de calor.
- Energia solar tèrmica.
- Calefaccions geotèrmiques.
- Perforacions geotèrmiques.
- Instal·lacions solars.
- Instal·lacions de terra radiant.
- Instal·lacions de paret radiant.
- L'estand a les fires.
- LListat d'algunes instal.lacions en funcionament en pdf.
- Novetats i fires.
- Calcul energètic i comparativa.
- Contactar amb nosaltres.

Solar fotovoltaica SuperOferta 2013

- Tarifa de Kits Solars per autoconsum, en pdf.
- Documentació del Kits Solars per autoconsum, en pdf.Principi de funcionament de la bomba de calor.Les calefaccions o refrigeracions amb energia geotèrmica, extreuen energia calorífica de la terra aprofitant el fenomen físic del canvi d'estat d'un fluït dins d'uns bescanviadors, aquest fluït es liqüa a base de comprimir-lo, i després s'evapora a base d´expandir-lo.

Durant la liqüació és obligat a entregar les calories que porta (bescanviador calent) , durant l'evaporació és obligat a extreure calories (bescanviador fred).

El procés està totalment regulat i governat per un ordinador integrat que controla tots els paràmetres. O sigui que a través d'uns bescanviadors de calor tenim tres circuits en contacte però independents:

 • Les perforacions (lloc d'extracció).
 • la bomba de Calor (eina que realitza la feina).
 • el terra radiant, fancoils o circuit de calefacció (lloc on entreguem les calories). • En alguns models es pot invertir el procés a voluntat, de manera que podem refrigerar.
  Esquema general de instal-lació geotèrmica heliotherm

  En el gràfic anterior es pot apreciar els diferents tipus de captacions.


  1- Expansió directe horitzontal.

  2- Perforació vertical amb captació de diòxid de carboni (CO2).

  3- Split extern.

  4- Perforacions verticals per captació oberta.

  5- Perforació vertical per captació tancada.


  © Copyright Calor Local s.l. 2003-2013. Tots els drets reservats.