Calefaccións geotèrmiques
Calefaccións geotérmiques al pirineu, Catalunya
Ver la Web en Castellano.

Calor Local s.l.

- Inici.
- La nostra empresa.
- Bombes de calor Heliotherm.
- Funcionament de les bombes de calor.
- Energia solar tèrmica.
- Calefaccions geotèrmiques.
- Perforacions geotèrmiques.
- Instal·lacions solars.
- Instal·lacions de terra radiant.
- Instal·lacions de paret radiant.
- L'estand a les fires.
- LListat d'algunes instal.lacions en funcionament en pdf.
- Novetats i fires.
- Calcul energètic i comparativa.
- Contactar amb nosaltres.

Solar fotovoltaica SuperOferta 2013

- Tarifa de Kits Solars per autoconsum, en pdf.
- Documentació del Kits Solars per autoconsum, en pdf.Energia solar tèrmica.
Realitzem, tot tipus de muntatges d'energia solar tèrmica: • Colectors solars amb acumulador integrat per A.C.S (aigua calenta sanitaria).

 • plaques colectores selectives per A.C.S.

 • Muntatges geotèrmics i solars mixtes per aprofitar i fer rendir al màxim les dues energies.

 • Escalfament de piscines.

 • Quadres de control i regulació pel correcte aprofitament de l'energia solar.

 • Modernitzem instal·lacions antigues (gasoil, gas ...) per adaptar-les a les energies renovables.

 • Càlculs necessaris pel bon dimensionament de les instal·lacions.

 • Bombeig d'aigua amb plaques fotovoltaiques.


 • Equips compactes amb acumulador integratCaptador d'alt rendimentCaptador d'alt rendimenm

  © Copyright Calor Local s.l. 2003-2013. Tots els drets reservats.